ԼՈԳԻԿՈՆ ԴԻՎԵԼՓՄԵՆԹ  ՍՊԸ

Գործունեություն
Իրավաբանական, հարկային, բիզնես-խորհրդատվություն, աուդիտ
 

Ծառայություններ

Ապահովագրություն
.Ապահովագրություն՝ աջակցության
.Ապահովագրություն՝ առողջության
.Ապահովագրություն՝ ավտոփոխադրամիջոցների
.Ապահովագրություն՝ գույքի
.Ապահովագրություն՝ դժբախտ պատահարից
.Ապահովագրություն՝ ցանկացած պատասխանատվության
.Ապահովագրություն՝ փոխադրվող գույքի (բեռների)
.Ապահովագրություն՝ ֆինանսական վնասների
.Գովազդային ծառայություններ, հասարակայնության հետ կապերի ծառայություններ (փիար-ծառայություններ)
.Պատրաստում՝ գովազդակիր իրերի
Իրավաբանական ծառայություններ
.Աջակցություն իրավաբանական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում
.Աջակցություն իրավաբանական անձանց պարտքերի գանձման գործում
.Իրավաբանական անձանց գրանցման/վերագրանցման/արտոնագրման/վերակազմակերպման/լուծարման ընթացակարգի իրավաբանական ուղեկցում
.Պայմանագրերի կազմում
Խորհրդատվություն
.Իրավաբանական խորհրդատվություն
.Միջնորդական ծառայություններ
.Միջնորդություն Հայաստանի սահմաններից դուրս բեռնափոխադրումների գործում
.Միջնորդություն միջազգային ցուցահանդեսներին եւ տոնավաճառներին մասնակցելու գործում
.Միջնորդություն վարկեր ստանալու գործում
.Նոր տեխնոլոգիաների ներդրում
.Հաշվապահական հաշվառման համակարգերի ներդրում
.Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտի միջազգային ստանդարտների ներդրում
.Վարձակալություն, վարձույթ
.Վարձակալություն՝ պահեստային տարածքների
.Փորձաքննություն, գնահատում, հավաստագրում (սերտիֆիկացում)
.Աուդիտ՝ բյուջետային կազմակերպությունների
.Աուդիտ՝ ձեռնարկությունների
.Փորձաքննություն՝ հարկային
.Փորձաքննություն՝ փաստաթղթերի, իրավաբանական
Կրթություն
.Վերապատրաստում
.Վերապատրաստում՝ աուդիտի մասնագետների
.Վերապատրաստում՝ հաշվապահական հաշվառման մասնագետների
.Վերապատրաստում՝ հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտի մասնագետների
.Ուսուցում, պատրաստում
.Պատրաստում՝ աուդիտի մասնագետների
.Պատրաստում՝ հաշվապահական հաշվառման մասնագետների
.Ուսուցում՝ աշխատանքային օրենսդրության հիմունքների
.Ուսուցում՝ գործարարության հիմունքների. տնտեսական իրավունքի
.Ուսուցում՝ գործարարության հիմունքների. ֆինանսական պլանավորման եւ վերլուծության
.Ուսուցում՝ հաշվապահական հաշվառման հիմունքների
.Ուսուցում՝ հարկային օրենսդրության հիմունքների
.Հասարակական գործունեություն
.Զարգացման ծրագրերի իրականացում
.Աջակցություն հաշվապահական եւ աուդիտորական գործի զարգացմանը
.Հետազոտություններ, մշակումներ
.Գիտատեխնիկական մշակումներ
.Հաշվապահական հաշվառման եւ հարկման համակարգերի օպտիմալացմանն ուղղված մշակումներ
Տրանսպորտ
.Փոխադրումներ եւ հարակից ծառայություններ
.Բեռների պահեստավորում
.Մաքսային բրոքերի ծառայություններ
.Մաքսային բրոքերի ծառայություններ. բեռների մաքսազերծում
.Մաքսային բրոքերի ծառայություններ. բեռների մաքսազերծում՝ Ինտերնետ ցանցով
.Մաքսային բրոքերի ծառայություններ. բեռների մաքսային փաստաթղթերի ձեւակերպում
.Մաքսային բրոքերի ծառայություններ. հավաստագրերի (սերտիֆիկատների) ձեւակերպում
.Պահեստային ծառայություններ՝ համակողմանի
Ֆինանսներ
.Տարաբնույթ ծառայություններ ֆինանսների բնագավառում
.Հաշվապահական հաշվառման վարում
.Հարկային հաշվետվությունների կազմում եւ հանձնում
.Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
 
Ղեկավար` Վահե Գեւորգի Պետրոսյան,
տնօրեն
 
Հասցե` ՀՀ, 0019,ք.Երեւան,
Պռոշյան փող., 2/1 շենք
հեռախոս`374-10-22 92 38,374-10-22 92 48 ,
374-10-22 92 78,374-10-22 92 68


 • Լավագույն Վարկեր
 • Լավագույն Ավանդներ
 • Լավագույն Պոլիսներ
 • Անշարժ Գույքի Գործարքների Քանակ
 • Անշարժ Գույքի Գների Դինամիկա
 • Վարկերի Գումարային Դինամիկա
 • Փոխարժեքների Դինամիկա
  -
  USD EUR RUB GBP
 •  

  Get Adobe Flash player

  Բացառիկ հարցազրույցներ