ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ


Հիմնադրվել է Հայաստանում 2004 թվականի հունվարին` ամերիկյան Քրիդենշլ Ինք. /Credential Inc/ ընկերության կողմից:

“Աքռա Քրեդիտ Ռեփորթինգի” ՓԲԸ-ի ռազմավարական գործընկերն է գործարար տեղեկատվության բնագավառում առաջատար աշխարհարռչակ “Դան ընդ Բրեդստրիթ” ընկերությունը /D&B/:

ԱՔՌԱ-ն հանդիսանում է ՀՀ-ում գործող առաջին և միակ վարկային բյուրոն, որի հիմնական նպատակը ֆինանսական հաստատություններին հաճախորդի (ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի)  ռիսկայնության աստիճանը գնահատող ծառայություններ մատուցելն է, ինչն օգնում է կայացնել առավել արագ, հիմնավոր և ճշգրիտ գործարար որոշումներ:

Բացի այդ, վարկային բյուրոյի շնորհիվ յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հնարավորություն է ստանում կառուցել և օգտագործել  իր վարկային պատմությունը:

ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի հաճախորդներն են Հայաստանում գործող բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, միկրո ֆինանսական հաստատությունները, հետաձգված վճարումով աշխատող առևտրային կազմակերպությունները /ներառյալ կենցաղային սպասարկման ծառայությունները/, ապահովագրական ընկերությունները, միջազգային դոնոր կազմակերպությունները և այլն:

Վարկային բյուրոն գործում է գաղտնիության բացարձակ ապահովման պայմանով: Տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, եթե իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը համաձայնություն է տալիս` իր վարկային պատմությունը ստուգելու համար:

Տվյալ մեխանիզմը թույլ է տալիս բացառել տեղեկատվության ոչ իրավաչափ օգտագործումը:
 

Տնօրեն`    Արտակ Արզոյան

 

Հասցե`         0014, ՀՀ, Երեւան,
Մամիկոնյանց 48
Հեռախոս`    (10) 23 63 21
Ֆաքս`         (10) 23 63 21
Էլ. փոստ`    info@acra.am
Վեբ. Կայք`  
http://www.acra.am

 

 • Լավագույն Վարկեր
 • Լավագույն Ավանդներ
 • Լավագույն Պոլիսներ
 • Անշարժ Գույքի Գործարքների Քանակ
 • Անշարժ Գույքի Գների Դինամիկա
 • Վարկերի Գումարային Դինամիկա
 • Փոխարժեքների Դինամիկա
  -
  USD EUR RUB GBP
 •  

  Get Adobe Flash player

  Բացառիկ հարցազրույցներ